Deltakelsesvilkår

 1. CEWE Stiftung & Co. KGaA, mod hovedkontor i Oldenburg i Tyskland, heretter kalt CEWE, organiserer fotokonkurransen «CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful». Temaet i konkurransen er å vise det vakre i verden som midtpunkt for den fotografiske interessen. En jury vil foreta den endelige utvelgelsen av vinnerbildene. CEWE deler ut 1000 flotte premier. Vinnerbildene vil bli presentert på nettsiden «Vinnere» og alle vinnerne vil få skriftlig beskjed via e-post og/eller brev; se note til punkt 12.
 2. Innenfor hovedkonkurransen foregår det konkurranser i ulike kategorier over et kortere tidsrom. Disse kortvarige konkurransene organiseres i ulike land (regionalt), eventuelt i samarbeid mellom flere land eller regioner. Vilkårene for hovedkonkurransen er overordnet og gjelder for alle konkurransene i ulike kategorier. Avvikende bestemmelser finnes på de relevante punktene i konkurransereglene.
 3. Bare fysiske personer som har fylt 18 år kan delta. Deltakelse er ikke begrenset til arrangørens kunder og er ikke avhengig av kjøp av en vare eller tjeneste. Hvis en deltaker har begrenset rettslig handleevne, kreves samtykke fra hans verge. Utelukket fra deltakelse er alle som deltar i utformingen eller gjennomføringen av konkurransen, samt ansatte i CEWE og deres familie. I tillegg forbeholder arrangøren seg rett til å ekskludere personer etter eget skjønn fra å delta i konkurransen, hvis det foreligger legitime grunner, som for eksempel
  1. ved brudd på disse deltakelsesvilkårene,
  2. ved uhederlige handlinger,
  3. ved manipulering med sikte på å forbedre sjansen for å vinne eller oppnå lignende fordeler, samt
  4. ved falsk eller villedende informasjon i forbindelse med registrering av eller innlevering av bilder.
 4. Hver deltaker kan laste opp inntil 100 digitale bilder som deltakeren selv har tatt og har ubegrensede opphavs- og bruksrettigheter til, og med motiver som ikke er i strid med lovbestemmelsene i opprinnelseslandet, EUs lovbestemmelser eller personvernbestemmelser eller andre rettigheter tilhørende personer som er avbildet. Bildene kan lastes opp under de 10 kategoriene «landskap», «folk», «natur», «sport», «arkitektur og infrastruktur», «mat», «reiser og kultur», «dyr», «hobby og fritid» og «humor» frem til 2. juni 2019. Deltakelse er bare mulig via konkurransens nettsider. Innleveringer via post eller på annen måte vil ikke bli vurdert.
 5. Alle deltakerne kan administrere bildene de har lastet opp, samt opplysninger og beskrivelser av bildene, via den personlige brukerkontoen. Bildene må ha en størrelse på minst 1920 x 1080 piksler og en maksimal filstørrelse på 22 megabyte (MB) for å kunne lastes opp. Bare JPEG-filformatet er tillatt. Dessuten må det foreligge en fullstendig versjon av hvert opplastet bilde i originalstørrelse som arrangøren kan be om fra deltaker for eventuell offentliggjøring i utstillinger eller utskriftsmedier som en del av markedsføringsaktivitetene som er skissert nedenfor.
 6. Arrangøren av konkurransen forbeholder seg retten til å slette eventuelle bildebidrag som avviker vesentlig fra de tematiske retningslinjene. Det gis ikke melding om sletting av bilder. I tillegg forbeholder arrangøren seg retten til å foreta endringer eller tilføyelser,når som helst og uten varsel, til innholdet som er fremlagt, selv om dette kan påvirke vilkårene for deltakelse av konkurransen.
 7. Ved å delta i konkurransen, gir deltakerne CEWE og selskapene tilknyttet CEWE, en ikke eksklusiv, men ugjenkallelig og tidsubegrenset rett til å bruke de opplastede bildene til sitt PR-arbeid. Dette inkluderer muligheten for publisering, duplisering, reproduksjon og distribusjon for å fremme og presentere CEWE. Dette gjøres kun i forbindelse med konkurransen, inkludert etterfølgende kommunikasjon som deltakeren har deltatt i. Denne tillatelsen inkluderer bruk av de innsendte bildene til
  1. presentasjon i utstillinger,
  2. auksjonering av utstillingene for en god sak,
  3. offentliggjøring på Internett og i sosiale nettverk (inkludert evt. tilpasning til formatet til bestemte kanaler, for eksempel Instagram eller Snapchat),
  4. offentliggjøring i andre publikasjoner, også offentliggjøring via tredjeparter i pressemeldinger, samt
  5. i presentasjonen av CEWEs tjenester.
  Kommersiell bruk som går utover dette, krever uttrykkelig godkjenning fra deltakeren.
 8. Ved å delta, bekrefter deltakeren at han har opphavsrett til de opplastede bildene og dermed har full bruksrett til dem. Deltakeren bekrefter videre at bildene som er lastet opp av ham, ikke er begrenset av tredjepartsrettigheter; spesielt at alle identifiserte personer som er avbildet har samtykket i den nevnte bruken og at tredjepartsrettigheter ikke krenkes av slik bruk. Deltakeren holder CEWE skadesløs for eventuelle krav fra tredjepart.
 9. I forbindelse med arrangørens publisering av innleverte bilder, nevnes alltid deltakerens fulle navn som fotograf.
 10. Deltakeren garanterer at innholdet i de overførte bildefilene ikke krenker gjeldende (tysk) forbudsstandarder, spesielt mht. reglene om spredning av barnepornografi (§ 184 ff. StGB). Bidrag som handler om lovbrudd, forherligelse av vold, pornografi, rasisme eller har annet støtende innhold, eller som er utformet for å manipulere konkurransen, vil bli fjernet av arrangøren. Det gis ikke melding om sletting av bilder.
 11. Publisering av bilder når det gjelder vilkårene for offentliggjøring som er beskrevet her, skjer vederlagsfritt. Premiene (gaver og gavekort) som tilbys av arrangøren på nettsiden «Premier», vil ikke bli utbetalt i kontanter i stedet. De kan heller ikke byttes. Premiene kan ikke overføres til tredjepart.
 12. Merknad til punkt 1: Dersom en vinner ikke svarer innen 14 dager etter at han er varslet, bortfaller kravet på premie, og arrangøren av konkurransen kan velge en annen vinner. Dette gjelder også de månedlige vinnere.
 13. Deltaker kan trekke bilder tilbake fra konkurransen når som helst ved å slette det aktuelle bildet via den personlige brukerkontoen. Unntatt fra dette er bilder som vises på siden «Vinnere» etter at juryen har valgt vinnerne.
 14. Ved å laste opp bildene, godtar deltakeren vilkårene for deltakelse. Konkurransen og vilkårene for deltakelse er kun underlagt lovverket i Forbundsrepublikken Tyskland. Avgjørelsen kan ikke ankes eller fremmes for retten.
 15. Delvis ugyldighet: Dersom en bestemmelse om disse betingelsene for deltakelse helt eller delvis blir ugyldig, vil gyldigheten av de øvrige vilkårene ikke bli påvirket. I stedet for den ugyldige bestemmelsen, gjelder en regel som nærmest svarer til meningen og hensikten som ble uttrykt i den ugyldige bestemmelsen, hvis ingen lovbestemmelse hindrer dette. Det samme gjelder hvis det foreligger et smutthull i disse vilkårene for deltakelse.
 16. Ansvarsfraskrivelse for bruk av CEWE Photo Contest App på iOS: Det skal bemerkes at Apple Inc. ikke deltar i gjennomføringen eller som sponsor av denne konkurransen. Premiene i konkurransen inkluderer ingen produkter fra Apple Inc. Dessuten er Apple Inc. på ingen måte ansvarlig for denne appen eller for bruken av den.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description