Deltakelse for et godt formål

Ved å delta i CEWE Photo Award 2019 gjør du noe godt. For hvert innsendte bilde gir CEWE ca. 0,95 kr. (0,10 euro) til SOS-barnebyer internasjonalt – en bærekraftig investering i neste generasjon, i sosial stabilitet og i framtiden til vår vakre verden.

CEWE og SOS-barnebyer internasjonalt

CEWE og SOS-barnebyer internasjonalt

Allerede siden 2013 har SOS-barnebyer internasjonalt og CEWE hatt et tett samarbeid med hverandre. Selskapet med lange tradisjoner fra Oldenburg i Tyskland har til nå gitt mer enn én million euro til familier og barn i nød. I tillegg til faste prosjekter støtter CEWE aktuell nødhjelpsprosjekter. I 2017 var dette blant annet forsyninger til barn i forbindelse med hungersnøden i Somalia samt humanitære hjelpetiltak i Diffa-regionen mellom Niger og Nigeria. For CEWE har samarbeidet med SOS utviklet seg til en hjertesak. I tillegg til finansiell støtte er selskapet engasjert i donasjoner samt frivillig innsats fra flere av medarbeiderne i de forskjellige områdene i Tyskland og Europa. Slik oppstår spesielt tette bånd til barnebyene i Ghana, Ungarn, Tsjekkia, Polen, Østerrike, Frankrike, Tyskland og Belgia. For dette allsidige og usedvanlige sosiale engasjementet har SOS-barnebyer internasjonalt utmerket CEWE med den første Excellence Award. "CEWE forstår sin økonomiske suksess på en helt spesiell måte som en forpliktelse overfor samfunnet. Takket være den langsiktige og ubyråkratiske støtten kunne vi sette i gang svært mange hjelpeprosjekter på en vellykket måte", sier Sabine Fuchs, direktør for SOS-barnebyer Global Partner, som verdsetter det bærekraftige bidraget fra CEWE-gruppen for det felles beste. Også i 2018 gir selskapet igjen et bidrag på 250 000 euro for institusjoner i Tyskland samt utvalgte internasjonale prosjekter for å støtte barn og familier i nød.

Om organisasjonen

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description