Personvernerklæring

Vi, CEWE Stiftung & Co. KGaA med hovedkontor i Oldenburg i Tyskland (nedenfor kalt CEWE), er glade for ditt besøk på våre nettsider og din interesse i vår CEWE-fotokonkurranse.

Hos CEWE respekterer vi ditt privatliv. Alle data som vi samler inn brukes til å forbedre tilbudet. Personvern og informasjonssikkerhet for kunder og brukere har høy prioritet hos CEWE. Det er derfor svært viktig for oss å beskytte dine personopplysninger i alle våre bedriftsprosesser.

I denne personvernerklæringen informerer vi deg iht. art. 13 i EUs personvernforordning (GDPR) om hvilke opplysninger vi hos CEWE registrerer under ditt besøk på våre nettsider og ved din deltakelse i fotokonkurransen, og hvordan disse opplysningene blir brukt. Erklæringen gjelder likevel ikke for andre selskapers nettsider som inneholder en lenke til våre sider eller som våre nettsider lenker til.

1. Registrering og behandling av personopplysninger

Når du besøker våre nettsider lagrer våre webservere som standard midlertidige tilgangsdata, dvs. IP-adressen for tilgangen, økt-ID for å identifisere tilkoblingsøkten, samt dato og klokkeslett for besøket. Disse opplysningene slettes etter at du er ferdig med å bruke nettsidene iht. gjeldende lovgivning. I tillegg lagres personopplysninger bare når du har gitt dem til oss frivillig, f.eks. i forbindelse med registrering til fotokonkurranser, innsending av bilder til en fotokonkurranse eller en spørreundersøkelse. Du får informasjon om hensikten med datainnsamlingen i de aktuelle registrerings- og kontaktskjemaene.

2. Overføring av opplysninger via internett

Sensitive data, som pålogging, passord eller adressedata overføres kun via krypterte forbindelser (HTTPS / SSL) og lagres på sikre servere.

3. Merknad om overføring av data til tredjeland

For å kunne garantere at du alltid får tak i vår kundeservice, støttes vi delvis av leverandører utenfor området hvor GDPR er gjeldende. Vi har inngått kontraktklausuler etter EU-standard med leverandørene, og forsikrer oss regelmessig om at våre svært høye personvernkrav også blir oppfylt til det fulle.

4. Bruk og videreformidling av personopplysninger

Vi bruker opplysningene du har gitt oss til å gjennomføre CEWE fotokonkurranser. Opplysningene dine brukes bare i samsvar med de gjeldende personvernforskriftene til det formål som innhentingen av opplysningene er knyttet til og for å beskytte egne berettigede forretningsinteresser, spesielt teknisk administrasjon av nettsidene. Bare hvis du har gitt oss samtykke til det på forhånd bruker vi også disse opplysningene til produktrelaterte spørreundersøkelser og markedsføringsformål. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt med framtidig effekt.

I sammenheng med dette gir CEWE andre firma og enkeltpersoner i oppdrag å utføre deloppgaver. Disse leverandørene har tilgang til personopplysninger som er nødvendige for å utføre sine oppgaver. De kan kun bruke denne informasjonen til disse formålene. Våre leverandører er forpliktet til å behandle informasjonen iht. relevant personvernlovgivning og vår personvernerklæring.

Overføring av personopplysninger til statlige institusjoner skjer bare i samsvar med pålagte juridiske forskrifter. Opplysningene dine blir ikke offentliggjort overfor private tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke.

Våre medarbeidere er forpliktet til å verne om konfidensialiteten og å overholde de relevante personvernforskriftene.

Når du melder deg på nyhetsbrevet brukes e-postadressen til egne reklameformål, til du melder deg av nyhetsbrevet. Vi bruker opplysningene som trengs til dette eller som du har meddelt oss separat, for regelmessig å kunne sende deg nyhetsbrev per e-post. Du kan når som helst si opp nyhetsbrevet vha. en lenke som følger med nyhetsbrevet.

I henhold til gjeldende personvernrettslige bestemmelser har du rett til å få informasjon om de opplysningene som vi har lagret om deg uten kostnad, samt rett til å korrigere, sperre og slette disse opplysningene.

5. Bruk av informasjonskapsler

For å kunne utforme nettsidene våre på en attraktiv måte og for å kunne bruke bestemte funksjoner bruker vi såkalte informasjonskapsler på ulike sider. Dette er små tekstfiler som lagres på enheten din. Noen av de informasjonskapslene vi bruker slettes igjen etter nettleserøkten, altså etter at du lukker nettleseren (såkalte øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler blir liggende på enheten din og gjør at vi eller våre partnere kan kjenne igjen nettleseren din når du kommer tilbake neste gang (faste informasjonskapsler).

Behandlingen skjer på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav f i GDPR. Du kan konfigurere nettleseren din slik at du får informasjon når det opprettes informasjonskapsler, og godta informasjonskapsler i hvert enkelt tilfelle eller avslå generelt. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler kan funksjonene være begrenset.

6. Innsamling av anonyme brukerdata

På våre nettsider blir det samlet inn og lagret opplysninger for markedsførings- og optimaliseringsformål av nettanalyse-teknologier fra Adobe Systems Inc. (http://adobe.com). Disse opplysningene brukes til å opprette pseudonyme brukerprofiler. Disse brukerprofilene brukes til å analysere adferden til brukere og evalueres for å forbedre og utforme tilbudet vårt i henhold til brukernes behov. Til dette kan man bruke informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som lagres lokalt på datamaskinen til den som besøker nettsiden, slik at det er mulig å kjenne igjen den ved neste besøk på nettsidene.

Pseudonymiserte brukerprofiler kobles ikke sammen med personopplysninger om den som har pseudonymet uten uttrykkelig samtykke fra den det gjelder.

Du kan når som helst reservere deg mot innsamling og lagring av data for nettanalyseformål med fremtidig virkning ved å følge lenken nedenfor: Deaktivere Adobe Analytics

7. Sikkerhetstiltak

CEWE anvender mange tekniske og driftsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte de personopplysningene som vi administrerer mot misbruk, utilsiktet eller forsettlig manipulering eller mot tilgang fra uautoriserte personer. Våre sikkerhetsprosedyrer forbedres fortløpende i henhold til den teknologiske utviklingen.

8. Den registrertes rettigheter

I forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger gir EUs personvernforordning (GDPR) deg bestemte rettigheter:

1. Innsynsrett (art. 15 i GDPR):

Du har rett til å få en bekreftelse på om dine personvernopplysninger blir behandlet. Hvis dette er tilfellet, har du rett til innsyn i disse personopplysningene og til opplysningene som er ført opp enkeltvis i art. 15 i GDPR.

2. Rett til korrigering og sletting (art. 16 og 17 i GDPR):

Du har rett til omgående å få korrigert feilaktige personopplysninger som gjelder deg, og ev. få fullstendiggjort ufullstendige personopplysninger.

Du har dessuten rett til å forlange at personopplysninger som gjelder deg, omgående skal slettes når dette stemmer overens med én grunnene som er ført opp enkeltvis i art. 17 i GDPR, f.eks. når personopplysningene ikke lenger trengs for de formålene som forfølges.

3. Rett til innskrenking av behandlingen (art. 18 i GDPR):

Du har rett til å forlange at behandlingen skal innskrenkes når én av forutsetningene som er ført opp i art. 18 i GDPR er gitt, f.eks. når du har lagt inn protest mot behandlingen, så lenge en eventuell kontroll varer.

4. Rett til dataportabilitet (art. 20 i GDPR):

I visse tilfeller, som er oppført enkeltvis i art. 20 i GDPR, har du rett til å motta personopplysningene som gjelder deg, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, ev. å få overført disse opplysningene til en tredjeperson.

5. Protestrett (art. 21 i GDPR):

Dersom opplysninger samles inn på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 bokstav f i GDPR (databehandling for å ivareta legitime interesser), har du når som helst rett til å legge inn protest mot behandlingen av grunner som gir seg av dine spesielle situasjon. Da behandler vi ikke personopplysningene lenger, hvis vi da ikke kan vise til tvingende beskyttelsesverdige grunner for behandlingen som veier over interessene, rettighetene og frihetene til den registrerte, eller behandlingen er nødvendig for å kunne gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.

6. Klagerett hos tilsynsmyndighet (art. 77 i GDPR):

Iht. art. 77 i GDPR har du til å innlegge klage hos tilsynsmyndighet når du er av den oppfatning at behandlingen av personopplysninger som gjelder deg, bryter personvernrettslige bestemmelser. Klageretten kan gjøres gjeldende hos tilsynsmyndighet i medlemslandet hvor du bor, hvor du jobber eller hvor den formodentlige overtredelsen har funnet sted.

9. Personvernombud

Hvis du har spørsmål angående personvern hos CEWE kan du ta kontakt med:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Datenschutz
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tlf.: +49 (0)441 404285
(datenschutz@cewe.de)

Elisabeth Mählmann

CEWE Stiftung & Co. KGaA
26133 Oldenburg, 24.05.2018

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description