Részvételi feltételek

 1. Az oldenburgi székhelyű német CEWE Stiftung & Co. KGaA, a továbbiakban CEWE, megrendezi a 2019-es „CEWE Photo Award – Our world is beautiful” című fotópályázatát. A fotópályázat a világ szépségei témáját helyezi középpontba. A győztes képeket egy szakmai zsűri válassza ki. A CEWE 1000 értékes nyereményt ítél majd a versenyzőknek. A győztes fotók a „Nyertesek”weboldalon lesznek megtekinthetők, és minden győztes pályázót írásban értesítünk e-mailben és/vagy postai úton; lásd a 12. pont megjegyzései.
 2. A fővonalon belül rövidebb, tematizált kategóriákban is indulhatnak a pályázók. Ezeket a kisebb pályázatokat különböző országokban (regionális szinten) és adott esetben a velünk együttműködő partnereink szervezik. A nagy verseny feltételei minden tematikus pályázatra ugyanúgy vonatkoznak. A kizáró rendelkezések megtalálhatóak a verseny honlapjának releváns oldalain.
 3. Részvételre jogosult minden természetes személy, aki betöltötte 18. életévét. A részvétel nem korlátozott a szervező ügyfeleire, és nem függ vásárlástól vagy szolgáltatástól. Amennyiben egy pályázót korlátoznák kereskedelmi jogainak gyakorlásában, jogi képviselőjének hozzájárulását kérheti. A verseny megtervezésében és leszervezésében résztvevő bármely személy, valamint a CEWE alkalmazottai és azokkal rokoni kapcsolatban álló személyek nem vehetnek részt a pályázaton. Ezen kívül a szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárja a versenyben való részvételt, ha az a következők szerint indokolt:
  1. részvételi feltételek megszegése,
  2. tisztességtelen eljárás,
  3. a nyerési esélyek vagy összehasonlítható előnyök befolyásolásának esetében, valamint
  4. hamis vagy félrevezető információk megadása a fényképek regisztrációjakor vagy benyújtásakor.
 4. Akár 100 darab saját felvételű digitális fényképet tölthet fel a pályázó tíz különböző kategóriába 2019. június 2-ig., amelyek felett a pályázó teljes szerzői és használati joggal rendelkezik, és amelyek jellege nem sérti sem a származási ország, sem az Európai Unió jogi rendelkezéseit, sem a képen ábrázolt személyek személyiségi jogait. A kategóriák a következők: „Tájak”, „Emberek”, „Természet”, „Sport”, „Építészet és infrastruktúra”, „Étel”, „Utazás és kultúra”, „Állatvilág”, „Hobbi és szabadidő”, valamint a „Humor”. A részvétel csak interneten keresztül a pályázat honlapján lehetséges. A postai úton vagy más módon benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
 5. Minden pályázó maga kezelheti a feltöltött fényképeket, valamint a fényképekhez tartozó személyes adatokat és részleteket. A feltöltött képek legyenek legalább 1920 x 1080 pixel felbontásúak és ne legyenek 22 megabájtnál (MB) nagyobb fájlméretűek. Csak a JPEG fájlformátum megengedett. Ezen kívül minden egyes feltöltött képnek teljes méretű verziójára lesz szükség, amelyet a szervező elkérhet a kiállításokon vagy nyomtatott médiában való közzétételre, az alábbiakban ismertetett marketingtevékenységek részeként, a kép készítőjétől.
 6. A pályázat szervezője fenntartja a jogot minden olyan kép törlésére, amely nagyban eltér a megadott tematikus irányvonalaktól. A képek törlését nem előzi meg erre vonatkozó értesítés. Továbbá a szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy kiegészítse az általa biztosított tartalmat, még akkor is, ha ezek befolyásolhatják a verseny részvételi feltételeit.
 7. A pályázaton való részvétel által, a pályázó feltöltött fényképeit a CEWE, valamint a CEWE-vel együttműködő cégek felhasználhatják saját reklám munkaanyagként és a feltöltés által egy visszavonhatatlan korlátlan rendelkezési jogot élveznek a pályázó képei felett. Ez magába foglalja a CEWE saját reklámjait és a cég megjelenítését szolgáló kiadványokat, másolatokat, ezek sokszorosítási és terjesztési lehetőségét. Ezen kitételek kizárólag a versenyhez kapcsolódnak - beleértve a következő közleményt is, amelyhez a pályázó ezúton hozzájárul. Ez a hozzájárulás feljogosít a beküldött fotók felhasználására
  1. kiállításokon,
  2. a kép egy aukció keretein belül jótékonysági célból történő eladására,
  3. az interneten és a közösségi hálókon való közzétételre (beleértve az egyes csatornák formátumához való alakítást, például az Instagram vagy a Snapchat alkalmazások),
  4. más publikációkban való megjelenítésre, valamint a sajtójelentések harmadik fél általi felhasználására, valamint
  5. a CEWE tevékenységeinek bemutatására.
  Minden további kereskedelmi felhasználásra vonatkozóan a pályázó kifejezett hozzájárulásához van szükség.
 8. A pályázó a részvételével megerősíti, hogy ő a feltöltött képek egyetlen szerzője, és így korlátlan jogokkal bír a képek használatát illetően. A pályázó továbbá megerősíti, hogy az általa feltöltött fotók felett nem élveznek jogokat harmadik felek; valamint, hogy minden azonosítható személy beleegyezik a fent említett felhasználási feltételekbe, és hogy ezek nem sértik harmadik felek tulajdonjogait. A pályázó már most köteles a CEWE-t harmadik személyek igényei alól mentesíteni.
 9. A benyújtott fényképek közzétételével kapcsolatosan a szervező feltünteti a pályázó, mint szerző teljes nevét.
 10. A pályázó biztosítja, hogy a továbbított képfájlok tartalma nem sérti meg az alkalmazandó (német) tilalmi rendelkezéseket, különösen a gyermekpornográfia terjesztésére vonatkozó tilalmat (a német Btk. 184. § és azt követő paragrafusai szerint). A jogsértést, az erőszakot, a pornográfiát, a rasszizmust vagy más bűncselekményeket dicsőítő beadványokat, illetve a pályázat manipulálására tervezett anyagokat a szervező eltávolítja. A képek törlését nem előzi meg erre vonatkozó értesítés.
 11. A fotók pályázat feltételei keretében történő közzététele ingyenes. A „Díjak” oldalon látható, a szervező által közzétett díjak nem cserélhetők be készpénzre vagy más díjra. A díjak átruházása harmadik felek számára nem lehetséges.
 12. Az 1. pontra vonatkozó megjegyzés: Ha a nyertes az értesítéstől számított 14 napon belül nem válaszol, a nyereményre jogosultságától eláll, és a pályázat szervezője egy másik győztest léptethet a helyére. Ez vonatkozik a havi pályázatok győzteseire is.
 13. A fotók a pályázó által történő visszavonása a versenyből bármikor lehetséges, az adott fényképet a személyes felhasználói fiókon keresztül törölve. Ez alól kivételt képeznek azon fényképek, melyeket a zsűri már megjelenítésre jelölt a „Nyertesek” oldalon.
 14. A fotók feltöltésével a pályázó elfogadja a részvételi feltételeket. A pályázatra és a részvételi feltételekre kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai vonatkoznak. A jogi eljárás kizárt.
 15. Részleges érvénytelenség: A jelen részvételi feltételek egyes rendelkezésének részbeni vagy egészbeni érvénytelensége nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe azon jogszabály alkalmazandó, amely az érvénytelen rendelkezés értelméhez és céljához legközelebb áll. Ugyanez vonatkozik a szabályozási hiányosság esetére.
 16. A CEWE Photo Contest App iOS alkalmazásával kapcsolatos felelősség kizárása: Az Apple Inc. nem vesz részt e pályázat rendezésében vagy szponzorálásában. A pályázat nyereményei nem tartalmaznak Apple Inc. termékeket. Továbbá az Apple Inc. semmilyen módon nem felelős az alkalmazásért és annak használatáért.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description